OVER ONS KABAL

Korte geschiedenis


Jeugdhuis Kabal is een actieve jongerenwerking, die opgericht is in 1967 in Ruisbroek. Zo wordt er aan de jeugd steeds nieuwe en verfrissende activiteiten aangeboden, alsook de mogelijkheid tot gebruik van de infrastructuur


In 1967 is het Jeugdhuis opgericht, in de Kleine Lei 17 te Ruisbroek.

Drie jaar nadat het Jeugdhuis effectief tot stand kwam, werd ook de vzw opgericht.

Sinds dan werd er volop gegaan voor het besturen van een Jeugdhuis waar de jeugd zijn ‘ding’ kon doen en talloze activiteiten kon organiseren/beleven. Zo werden er onder meer talloze filmavonden, droppings, schotse spelen, enzovoort… georganiseerd.


Naast het onderhoud en het steeds opknappen van de jeugdlokalen, werd er ook enkele jaren geleden beslist om te beginnen sparen voor nieuwe lokalen, in samenwerking met de Chiro van Ruisbroek. De jeugdlokalen van Jeugdhuis Kabal en de Chiro waren samen versmolten tot één blok vol levendige jongeren. In mei 2016 verhuisden de twee verenigingen naar een nieuw adres, namelijk Kaardijkstraat 22B, 2870 Puurs.


Eens de ruwbouw geplaatst was, werd er door zowel de beheer- en kernraad, als door externe leden, volop aan de slag gegaan om van deze ruwbouw een gezellig Jeugdhuis te maken.


Op 4 November 2016 gingen de deuren opnieuw open. Een heropening die in stijl gevierd werd.

Wie zijn we?


Meer dan 50 jaar Kabal, dat komt er niet zomaar. Al die jaren kon er beroep gedaan worden op een sterke ploeg.

Zo is er een beheerraad en een kernraad.


De beheerraad staat in voor de goede werking van het Jeugdhuis. Dit zowel financieel als de overkoepelende werking ervan.


Naast de beheerraad is er ook nog de kernraad. Deze staat in voor het dagelijkse bestuur en is het kloppende hart van het jeugdhuis. Dit houdt ondermeer in het organiseren van activiteiten, onderhouden van de lokalen, tappen tijdens openingsavonden en veel meer. Heb je dus zin om eens mee te komen tappen, of heb je een zot idee, spreek dan zeker iemand van deze mensen aan.